Επικοινωνία με τη ΔΔΕ Καρδίτσας

  • Οργανόγραμμα
  • Γραμμή επικοινωνίας : 2441080331
  • Διευθυντής ΔΔΕ : 2441080339
  • Τμήμα Διοικητικού : 2441080315
  • Τμήμα Οικονομικού : 2441080337
  • Τμήμα Προσωπικού : 2441080310
  • Τμήμα Πληροφορικής : 2441080345
  • Τμήμα Εκπαιδευτικών θεμάτων : 2441080302

 

Ταχ. Δ/νση: Διάκου 15 43132, Καρδίτσα

E-mail: mail@dide.kar.sch.gr