Δικαιολογητικά Αναπληρωτών - Ωρομισθίων

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

•    Φωτοαντίγραφο Πτυχίου
•    Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού_Μεταπτυχιακού (εάν υπάρχει)
•    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
•    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
•    Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας
•    ΙΒΑΝ βιβλιαρίου Εθνικής Τραπέζης
•    Α.Φ.Μ.
•    Α.Μ.Κ.Α.
•    Α.Μ. ΙΚΑ
•    Ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο & ψυχίατρο (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ)
•    Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας