Εκπαιδευτικά

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
Ημ/νια: 22/05/2018 12:26:46
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙ2Φ4653ΠΣ-9Ε4

Προκήρυξη αγώνων Κλασσικού Αθλητισμού των δημοτικών σχολείων Παλαμά

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Προκήρυξη αγώνων Κλασσικού Αθλητισμού των δημοτικών σχολείων Παλαμά
Ημ/νια: 22/05/2018 09:32:04
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 63ΛΞ4653ΠΣ-ΞΟΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ Δ.Υ. ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ Δ.Υ. ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 16/05/2018 14:02:15
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓΙΗ4653ΠΣ-Ψ5Α

Σχολικοί Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας 2017-18

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Σχολικοί Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας 2017-18
Ημ/νια: 11/05/2018 11:22:55
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ74Τ4653ΠΣ-ΔΕΤ

ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2017-18

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2017-18
Ημ/νια: 11/05/2018 11:18:12
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΩΩ4653ΠΣ-Γ90

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Ημ/νια: 08/05/2018 09:59:05
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΕ34653ΠΣ-8Ι1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ΄ΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ΄ΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Ημ/νια: 07/05/2018 08:35:23
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΔ64653ΠΣ-ΧΞΦ

Σελίδες

Εγγραφή στο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας συλλέκτης - Εκπαιδευτικά