Εκπαιδευτικά

Χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Αναρτήσεις του Υπουργείου Παιδείας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών
Ημ/νια: 30/10/2020 13:47:24
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 4ΑΓΘ9-ΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης

Αναρτήσεις του Υπουργείου Παιδείας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης
Ημ/νια: 21/07/2020 09:05:19
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 4ΑΘΡ9-Τ1
Εγγραφή στο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας συλλέκτης - Εκπαιδευτικά