Εκπαιδευτικά

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του Γυμνασίου Μουζακίου στη Θεσσαλονίκη

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Εκπαιδευτική Επίσκεψη του Γυμνασίου Μουζακίου στη Θεσσαλονίκη
Ημ/νια: 24/04/2017 13:58:52
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 60ΘΨ4653ΠΣ-ΟΦΧ

Εκπαιδευτική Επίσκεψη Γυμνασίου - ΛΤ Μαγούλας στη Θεσσαλονίκη

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Εκπαιδευτική Επίσκεψη Γυμνασίου - ΛΤ Μαγούλας στη Θεσσαλονίκη
Ημ/νια: 24/04/2017 13:54:48
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΧ54653ΠΣ-ΣΙΞ

Εκπαιδευτική επίσκεψη του ΕΕΓ - ΛΤ Σοφάδων στη Λάρισα

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Εκπαιδευτική επίσκεψη του ΕΕΓ - ΛΤ Σοφάδων στη Λάρισα
Ημ/νια: 24/04/2017 08:19:27
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΚΑ4653ΠΣ-ΨΡΟ

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του Γυμνασίου Παλαμά στην Αθήνα

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Εκπαιδευτική Επίσκεψη του Γυμνασίου Παλαμά στην Αθήνα
Ημ/νια: 24/04/2017 08:15:02
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΚ04653ΠΣ-ΨΚΠ

Εκπαιδευτική Επίσκεψη Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας στο Γύθειο

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Εκπαιδευτική Επίσκεψη Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας στο Γύθειο
Ημ/νια: 19/04/2017 14:25:14
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΚΥ4653ΠΣ-ΕΤ0

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του Μουσιού Σχολείου Καρδίτσας στην Κέρκυρα

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Εκπαιδευτική Επίσκεψη του Μουσιού Σχολείου Καρδίτσας στην Κέρκυρα
Ημ/νια: 19/04/2017 14:21:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΚΠ4653ΠΣ-ΡΡΩ

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 4ου Γυμνασίου Καρδίτσας στο Δίστομο

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 4ου Γυμνασίου Καρδίτσας στο Δίστομο
Ημ/νια: 19/04/2017 14:15:22
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒ744653ΠΣ-ΝΨΘ

Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Β΄ τάξης του 7ου Γυμνασίου Καρδίτσας στη Θεσσαλονίκη

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Β΄ τάξης του 7ου Γυμνασίου Καρδίτσας στη Θεσσαλονίκη
Ημ/νια: 19/04/2017 14:11:59
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Λ6Χ4653ΠΣ-Ε23

Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Α΄ τάξης του 7ου Γυμνασίου Καρδίτσας στη Θεσσαλονίκη

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Α΄ τάξης του 7ου Γυμνασίου Καρδίτσας στη Θεσσαλονίκη
Ημ/νια: 19/04/2017 14:08:37
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΔ04653ΠΣ-562

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του ΓΕΛ Παλαμά στη Χαλκίδα

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Εκπαιδευτική Επίσκεψη του ΓΕΛ Παλαμά στη Χαλκίδα
Ημ/νια: 19/04/2017 14:03:53
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔΟΠ4653ΠΣ-ΤΡΩ

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας στα Ιωάννινα

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας στα Ιωάννινα
Ημ/νια: 19/04/2017 13:46:20
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΙΒ4653ΠΣ-ΝΘ0

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 3ου ΓΕΛ Καρδίτσας στη Ζάκυνθο

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 3ου ΓΕΛ Καρδίτσας στη Ζάκυνθο
Ημ/νια: 19/04/2017 13:38:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Η334653ΠΣ-2ΗΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ- ΤΣΙΑΚΤΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ κλ.ΤΕ16.00

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ- ΤΣΙΑΚΤΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ κλ.ΤΕ16.00
Ημ/νια: 13/04/2017 11:53:26
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 66ΞΤ4653ΠΣ-Φ1Μ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ- ΤΣΙΠΛΑΚΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ κλ.ΤΕ16.00

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ- ΤΣΙΠΛΑΚΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ κλ.ΤΕ16.00
Ημ/νια: 13/04/2017 11:45:26
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7ΦΞΑ4653ΠΣ-ΣΣΟ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ κλ. ΠΕ06

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ κλ. ΠΕ06
Ημ/νια: 13/04/2017 11:37:27
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΖΨ4653ΠΣ-Ζ2Ν

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΓΚΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ κλ.ΠΕ19

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΓΚΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ κλ.ΠΕ19
Ημ/νια: 13/04/2017 11:32:22
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 78ΜΩ4653ΠΣ-ΤΟΤ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κλ.ΠΕ19

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κλ.ΠΕ19
Ημ/νια: 13/04/2017 11:29:46
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΠΘ4653ΠΣ-130

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ κλ.ΠΕ03

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ κλ.ΠΕ03
Ημ/νια: 13/04/2017 11:27:10
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΕ24653ΠΣ-3ΛΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ κλ.ΠΕ03

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ κλ.ΠΕ03
Ημ/νια: 13/04/2017 11:24:48
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΣΟ4653ΠΣ-ΠΩΛ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κλ.ΠΕ19

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κλ.ΠΕ19
Ημ/νια: 13/04/2017 11:21:53
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΣΘ4653ΠΣ-9ΣΠ

Σελίδες

Εγγραφή στο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας συλλέκτης - Εκπαιδευτικά