Εκπαιδευτικά

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νια: 22/05/2019 14:42:45
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Ο2Ρ4653ΠΣ-ΦΥΗ

ΑΛΕ 2120202001 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΛΕ 2120202001 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ημ/νια: 16/05/2019 15:20:41
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΚ44653ΠΣ-Ρ7Χ

ΑΛΕ 2420404001 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΛΕ 2420404001 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.
Ημ/νια: 16/05/2019 15:04:14
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Ι4Ψ4653ΠΣ-8Λ5

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ κλ.ΠΕ04.02

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ κλ.ΠΕ04.02
Ημ/νια: 15/05/2019 10:01:39
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Β524653ΠΣ-Ξ42

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ημ/νια: 14/05/2019 14:35:41
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΕΛ4653ΠΣ-Λ1Ρ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛ. ΣΧΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛ. ΣΧΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
Ημ/νια: 13/05/2019 14:23:07
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7Μ4Π4653ΠΣ-3ΚΠ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ PALSO

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ PALSO
Ημ/νια: 13/05/2019 12:47:06
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 63ΩΡ4653ΠΣ-ΗΓΩ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κλ.ΠΕ80

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κλ.ΠΕ80
Ημ/νια: 13/05/2019 12:41:14
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ934653ΠΣ-ΧΡΞ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ κλ.ΠΕ11

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ κλ.ΠΕ11
Ημ/νια: 13/05/2019 12:33:46
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΥ34653ΠΣ-ΙΣ1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ κλ.ΠΕ03

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ κλ.ΠΕ03
Ημ/νια: 13/05/2019 12:20:43
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 63ΛΝ4653ΠΣ-Π7Ν

Σελίδες

Εγγραφή στο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας συλλέκτης - Εκπαιδευτικά