Εκπαιδευτικά

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Καρδίτσας στο Δίον

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Καρδίτσας στο Δίον
Ημ/νια: 11/05/2017 14:46:39
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω1Η44653ΠΣ-ΥΔΥ

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Καρδίτσας στο Βόλο

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Καρδίτσας στο Βόλο
Ημ/νια: 11/05/2017 14:44:06
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΓΨ4653ΠΣ-ΘΟΚ

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του Γυμνασίου παλαμά στο Βόλο

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Εκπαιδευτική Επίσκεψη του Γυμνασίου παλαμά στο Βόλο
Ημ/νια: 08/05/2017 14:28:16
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω8Ο94653ΠΣ-29Ψ

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας στο Φανάρι

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας στο Φανάρι
Ημ/νια: 08/05/2017 14:25:20
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7Δ7Ψ4653ΠΣ-ΥΩ5

Ημερήσια εκδρομή του 6ου Γυμνασίου Καρδίτσας στα Ιωάννινα

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Ημερήσια εκδρομή του 6ου Γυμνασίου Καρδίτσας στα Ιωάννινα
Ημ/νια: 04/05/2017 14:29:06
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7Α584653ΠΣ-5Μ0

Ημερήσια Εκδρομή του 6ου Γυμνασίου Καρδίτσας στο Βόλο

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Ημερήσια Εκδρομή του 6ου Γυμνασίου Καρδίτσας στο Βόλο
Ημ/νια: 04/05/2017 14:25:56
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΘ44653ΠΣ-ΒΑΓ

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας στα Τρίκαλα

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας στα Τρίκαλα
Ημ/νια: 04/05/2017 14:16:50
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΓΗ4653ΠΣ-ΚΙ3

Ημερήσια Εκδρομή του 6ου Γυμνασίου Καρδίτσας στη Θεσσαλονίκη

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Ημερήσια Εκδρομή του 6ου Γυμνασίου Καρδίτσας στη Θεσσαλονίκη
Ημ/νια: 04/05/2017 14:13:20
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΙΡ4653ΠΣ-ΘΦ4

Ημερήσια Εκδρομή του Γυμνασίου Κέδρου στην Καστοριά

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Ημερήσια Εκδρομή του Γυμνασίου Κέδρου στην Καστοριά
Ημ/νια: 04/05/2017 14:07:09
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7ΣΞΓ4653ΠΣ-ΖΔ3

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας στη Θεσσαλονίκη

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας στη Θεσσαλονίκη
Ημ/νια: 04/05/2017 14:04:03
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓ714653ΠΣ-Ξ5Ζ

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 7ου Γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 7ου Γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη
Ημ/νια: 04/05/2017 14:00:31
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΠΟ4653ΠΣ-ΩΩΤ

Σελίδες

Εγγραφή στο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας συλλέκτης - Εκπαιδευτικά