Εκπαιδευτικά

Απόφαση ορισμού Διαιτητών, Κριτών και Ιατρών για τους αγώνες Πετοσφαίρισης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Απόφαση ορισμού Διαιτητών, Κριτών και Ιατρών για τους αγώνες Πετοσφαίρισης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας
Ημ/νια: 22/02/2018 14:05:00
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 78414653ΠΣ-Μ05

Απόφαση ορισμού Διαιτητή, Συνοδού, και Αρχηγού αποστολής για τους αγώνες Χειροσφαίρισης Β΄ φάσης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. 8ου ομίλου στα Τρίκαλα

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Απόφαση ορισμού Διαιτητή, Συνοδού, και Αρχηγού αποστολής για τους αγώνες Χειροσφαίρισης Β΄ φάσης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. 8ου ομίλου στα Τρίκαλα
Ημ/νια: 15/02/2018 14:16:28
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω94Ν4653ΠΣ-ΙΑΣ

Απόφαση ορισμού Διαιτητών, Κριτών και Ιατρών Αγώνα Χειροσφαίρισης Β΄ φάσης 8ου ομίλου (Θεσσαλίας).

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: Απόφαση ορισμού Διαιτητών, Κριτών και Ιατρών Αγώνα Χειροσφαίρισης Β΄ φάσης 8ου ομίλου (Θεσσαλίας).
Ημ/νια: 09/02/2018 13:12:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7ΑΜΕ4653ΠΣ-ΨΙ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ, ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ, ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ημ/νια: 07/02/2018 08:56:15
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7ΔΕ24653ΠΣ-0ΡΥ

ΜΗΝΙΑΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΜΗΝΙΑΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
Ημ/νια: 05/02/2018 09:52:53
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΥ24653ΠΣ-ΘΥΓ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ κλ.ΠΕ06

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ κλ.ΠΕ06
Ημ/νια: 02/02/2018 10:16:35
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟ944653ΠΣ-Ξ37

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΦΑΝΗ κλ.ΠΕ16

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΦΑΝΗ κλ.ΠΕ16
Ημ/νια: 02/02/2018 10:14:16
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΟΟ4653ΠΣ-1ΟΩ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κλ.ΠΕ09

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κλ.ΠΕ09
Ημ/νια: 02/02/2018 10:03:54
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 69ΜΑ4653ΠΣ-ΒΦΚ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ κλ.ΠΕ03.50

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ κλ.ΠΕ03.50
Ημ/νια: 02/02/2018 09:40:26
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΑ64653ΠΣ-3ΤΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
Ημ/νια: 23/01/2018 09:13:19
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7Ν484653ΠΣ-ΟΧ9

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ1600

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ1600
Ημ/νια: 17/01/2018 11:32:49
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩ0Ρ4653ΠΣ-ΖΗΓ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ1600

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ1600
Ημ/νια: 17/01/2018 11:29:25
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7ΘΓΩ4653ΠΣ-5ΤΩ

ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ε.Φ. 184

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ε.Φ. 184
Ημ/νια: 16/01/2018 09:38:23
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΥΡ4653ΠΣ-Δ1Τ

ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ε.Φ. 182

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ε.Φ. 182
Ημ/νια: 16/01/2018 09:36:19
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟ5Υ4653ΠΣ-ΔΜΘ

Σελίδες

Εγγραφή στο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας συλλέκτης - Εκπαιδευτικά