Εκπαιδευτικά

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 3ου ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 3ου ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Ημ/νια: 22/03/2017 14:08:23
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠΑΙ4653ΠΣ-ΣΝΒ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Γ΄ ΤΑΞΗ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Γ΄ ΤΑΞΗ
Ημ/νια: 20/03/2017 15:06:04
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7ΝΝ54653ΠΣ-ΤΙΞ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗ
Ημ/νια: 20/03/2017 14:55:57
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΖΙ4653ΠΣ-Υ34

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (MASTERCLASSES)

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (MASTERCLASSES)
Ημ/νια: 14/03/2017 09:15:14
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω4ΟΦ4653ΠΣ-Θ6Ζ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ04.01.50

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ04.01.50
Ημ/νια: 13/03/2017 10:00:11
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓ5Σ4653ΠΣ-ΟΥΧ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ημ/νια: 07/03/2017 13:00:01
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 687Γ4653ΠΣ-ΓΚΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ημ/νια: 07/03/2017 12:56:33
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒΓΑ4653ΠΣ-ΝΗΨ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΚΑΕ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΚΑΕ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ημ/νια: 07/03/2017 12:48:35
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΜΑ4653ΠΣ-ΕΘ9

Σελίδες

Εγγραφή στο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας συλλέκτης - Εκπαιδευτικά