Εκπαιδευτικά

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αρ. 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ τ. ΑΣΕΠ/25-4-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. ΑΣΕΠ/25-4-2019) προκυρήξεων του ΑΣΕΠ

Σημαντικές ανακοινώσεις -

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019)

Σημαντικές ανακοινώσεις -

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 24/04/2019 13:18:03
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΨ54653ΠΣ-8Μ6

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ κλ. ΠΕ80

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ κλ. ΠΕ80
Ημ/νια: 18/04/2019 13:06:10
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚ5Ο4653ΠΣ-ΩΡΔ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ, κλ.ΠΕ80

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ, κλ.ΠΕ80
Ημ/νια: 18/04/2019 13:02:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΚ04653ΠΣ-6ΙΛ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ κλ.ΠΕ79.01

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ κλ.ΠΕ79.01
Ημ/νια: 18/04/2019 12:39:39
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΖΕ4653ΠΣ-0Κ3

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ κλ.ΠΕ79.01

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ κλ.ΠΕ79.01
Ημ/νια: 18/04/2019 12:33:23
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Ρ5Ω4653ΠΣ-ΔΙΩ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΥΛΛΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κλ.ΠΕ82

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΥΛΛΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κλ.ΠΕ82
Ημ/νια: 18/04/2019 12:25:59
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ3ΗΙ4653ΠΣ-Π2Ω

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΥΛΛΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κλ.ΠΕ82

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΥΛΛΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κλ.ΠΕ82
Ημ/νια: 18/04/2019 12:19:43
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΧΕ4653ΠΣ-Ψ46

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΛΥΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ κλ.ΠΕ04.04.50

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΛΥΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ κλ.ΠΕ04.04.50
Ημ/νια: 18/04/2019 12:14:23
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 659Χ4653ΠΣ-ΨΡΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔ. ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κλ.ΠΕ78

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔ. ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κλ.ΠΕ78
Ημ/νια: 18/04/2019 12:02:57
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑ1Χ4653ΠΣ-Δ11

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔ. ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ κλ.ΠΕ82

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔ. ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ κλ.ΠΕ82
Ημ/νια: 18/04/2019 11:57:29
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥ3Φ4653ΠΣ-ΔΙΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔ. ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΜΑΛΛΙΩΡΑ ΜΑΡΙΑ κλ.ΠΕ86

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔ. ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΜΑΛΛΙΩΡΑ ΜΑΡΙΑ κλ.ΠΕ86
Ημ/νια: 18/04/2019 11:51:36
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ0ΘΛ4653ΠΣ-ΗΑΠ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κλ. πε

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κλ. πε
Ημ/νια: 18/04/2019 11:46:59
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΛΗ4653ΠΣ-ΘΕΟ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κλ.ΠΕ04.01

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κλ.ΠΕ04.01
Ημ/νια: 18/04/2019 11:35:18
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΙΠΛ4653ΠΣ-ΣΒΑ

Σελίδες

Εγγραφή στο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας συλλέκτης - Εκπαιδευτικά