Εκπαιδευτικά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β ΦΑΣΗΣ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β ΦΑΣΗΣ
Ημ/νια: 12/04/2019 13:21:51
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΕΘ4653ΠΣ-ΨΘΩ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ κλ.ΠΕ01

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ κλ.ΠΕ01
Ημ/νια: 11/04/2019 12:13:44
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΩΖ4653ΠΣ-1Δ0

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER)

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER)
Ημ/νια: 11/04/2019 12:05:34
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΤΓ4653ΠΣ-ΙΜ6

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ κλ.ΠΕ18.10

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ κλ.ΠΕ18.10
Ημ/νια: 11/04/2019 11:58:10
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΜΡ4653ΠΣ-6ΒΞ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΥΛΛΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κλ.ΠΕ82

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΥΛΛΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κλ.ΠΕ82
Ημ/νια: 11/04/2019 11:52:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω79Φ4653ΠΣ-ΟΘΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ-ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β΄ΦΑΣΗΣ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ-ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β΄ΦΑΣΗΣ
Ημ/νια: 10/04/2019 13:28:05
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΙΕ4653ΠΣ-Ρ6Ε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗ ΠΑΛΜΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗ ΠΑΛΜΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ημ/νια: 09/04/2019 14:05:25
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛ784653ΠΣ-4Η4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗ ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗ ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νια: 09/04/2019 14:02:51
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΗΙ4653ΠΣ-ΣΛ6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗ ΖΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗ ΖΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Ημ/νια: 09/04/2019 13:58:20
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΦ64653ΠΣ-ΦΘ9

Σελίδες

Εγγραφή στο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας συλλέκτης - Εκπαιδευτικά