Εκπαιδευτικά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΤΑΜΚΑΡΕΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ κλ.ΠΕ03 ΕΑΕ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΤΑΜΚΑΡΕΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ κλ.ΠΕ03 ΕΑΕ
Ημ/νια: 02/10/2019 09:06:03
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΓ14653ΠΣ-43Φ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κλ.ΠΕ02 ΕΑΕ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κλ.ΠΕ02 ΕΑΕ
Ημ/νια: 02/10/2019 09:02:31
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Η1Η4653ΠΣ-ΖΥΧ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ κλ.ΠΕ79.01

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ κλ.ΠΕ79.01
Ημ/νια: 01/10/2019 11:49:15
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Η444653ΠΣ-7ΓΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κλ.ΠΕ79.01

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κλ.ΠΕ79.01
Ημ/νια: 01/10/2019 11:44:33
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΖ64653ΠΣ-Κ12

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ κλ.ΠΕ79.01

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ κλ.ΠΕ79.01
Ημ/νια: 01/10/2019 11:10:16
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖ2Γ4653ΠΣ-ΥΜΞ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΙΛΙΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κλ.ΠΕ79.01

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΙΛΙΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κλ.ΠΕ79.01
Ημ/νια: 01/10/2019 11:05:55
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΡΥ4653ΠΣ-ΥΜ3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ κλ.ΤΕ16.00

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ κλ.ΤΕ16.00
Ημ/νια: 01/10/2019 11:00:56
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΛΝ4653ΠΣ-1Ι3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κλ.ΠΕ79.01

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κλ.ΠΕ79.01
Ημ/νια: 01/10/2019 10:56:22
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΧΨ4653ΠΣ-35Λ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΨΑΘΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ κλ.ΠΕ79.01

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΨΑΘΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ κλ.ΠΕ79.01
Ημ/νια: 01/10/2019 10:42:09
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΔΠ4653ΠΣ-ΒΑΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κλ.ΠΕ79.01

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κλ.ΠΕ79.01
Ημ/νια: 01/10/2019 10:35:21
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΥΠ4653ΠΣ-ΥΔΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΓΓΕΡΑ ΗΛΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ κλ.ΤΕ01.19

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΓΓΕΡΑ ΗΛΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ κλ.ΤΕ01.19
Ημ/νια: 01/10/2019 10:31:09
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΘ34653ΠΣ-46Ψ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κλ.ΠΕ03

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κλ.ΠΕ03
Ημ/νια: 01/10/2019 10:23:52
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΩ04653ΠΣ-ΕΥ9

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΪΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ κλ.ΠΕ02

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΪΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ κλ.ΠΕ02
Ημ/νια: 01/10/2019 10:21:17
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 68Ζ14653ΠΣ-ΟΚΩ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Ημ/νια: 27/09/2019 11:52:17
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 60ΨΨ4653ΠΣ-ΤΧΛ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & Ε.Κ.Δ.Ε. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2017 ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 61/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & Ε.Κ.Δ.Ε. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2017 ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 61/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ημ/νια: 27/09/2019 11:38:50
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΨΛ4653ΠΣ-ΑΘΥ

Σελίδες

Εγγραφή στο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας συλλέκτης - Εκπαιδευτικά