Εκπαιδευτικά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α ΦΑΣΗΣ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α ΦΑΣΗΣ
Ημ/νια: 08/04/2019 13:05:45
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ07Χ4653ΠΣ-9ΒΨ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
Ημ/νια: 04/04/2019 14:11:45
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω04Θ4653ΠΣ-4ΒΚ

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΖΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ κλ.ΠΕ25

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΖΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ κλ.ΠΕ25
Ημ/νια: 04/04/2019 11:58:37
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω20Φ4653ΠΣ-Ξ3Υ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER) ΚΛΙΑΦΑ ΒΑΪΑ κλ.ΠΕ82

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER) ΚΛΙΑΦΑ ΒΑΪΑ κλ.ΠΕ82
Ημ/νια: 04/04/2019 11:51:13
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΓΛ4653ΠΣ-ΣΘΓ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER) ΜΑΛΛΙΩΡΑ ΜΑΡΙΑ κλ.ΠΕ86

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER) ΜΑΛΛΙΩΡΑ ΜΑΡΙΑ κλ.ΠΕ86
Ημ/νια: 04/04/2019 11:38:04
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΔΒ4653ΠΣ-Ω8Ο

Σελίδες

Εγγραφή στο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας συλλέκτης - Εκπαιδευτικά