Εκπαιδευτικά

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER) ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κλ.ΠΕ82

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER) ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κλ.ΠΕ82
Ημ/νια: 04/04/2019 11:27:10
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΚΤ4653ΠΣ-ΝΩΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κλ.ΠΕ81

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κλ.ΠΕ81
Ημ/νια: 04/04/2019 11:21:47
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ3ΨΨ4653ΠΣ-ΞΙΔ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΪΑ κλΠΕ82

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΪΑ κλΠΕ82
Ημ/νια: 04/04/2019 11:11:30
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΝΣ4653ΠΣ-9ΩΨ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ι.Δ.ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΑΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ι.Δ.ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΑΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Ημ/νια: 03/04/2019 14:33:44
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟΖΨ4653ΠΣ-2ΡΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ-ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β ΦΑΣΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ-ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β ΦΑΣΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Ημ/νια: 03/04/2019 13:49:37
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΖΑ4653ΠΣ-ΔΩΞ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΔΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΔΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ημ/νια: 03/04/2019 10:17:07
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΕΥ4653ΠΣ-1ΒΞ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ημ/νια: 03/04/2019 09:33:51
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜ9Π4653ΠΣ-ΞΚΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Ημ/νια: 03/04/2019 08:29:18
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 611Ψ4653ΠΣ-Β4Α

Σελίδες

Εγγραφή στο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας συλλέκτης - Εκπαιδευτικά