Εκπαιδευτικά

ΑΠΟΦΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ ΦΑΣΗ

Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια" -

Θέμα: ΑΠΟΦΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ ΦΑΣΗ
Ημ/νια: 01/04/2019 10:29:15
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΜ54653ΠΣ-Γ63

Σελίδες

Εγγραφή στο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας συλλέκτης - Εκπαιδευτικά