Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια"

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΚΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β΄ΦΑΣΗ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΚΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β΄ΦΑΣΗ
Ημ/νια: 18/04/2018 10:04:50
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΑ64653ΠΣ-ΔΧΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Β΄ΦΑΣΗ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Β΄ΦΑΣΗ
Ημ/νια: 17/04/2018 10:12:24
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 65Σ94653ΠΣ-52Β

Απόφαση Ιατρών,Διαιτητών,Κριτών (γραμματεία-εποπτεία) για τους σχολικούς αγώνες καλαθοσφαίρισης Β΄φάσης

Θέμα: Απόφαση Ιατρών,Διαιτητών,Κριτών (γραμματεία-εποπτεία) για τους σχολικούς αγώνες καλαθοσφαίρισης Β΄φάσης
Ημ/νια: 11/04/2018 10:58:28
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚ094653ΠΣ-Η0Σ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν.4521/2018

Θέμα: ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν.4521/2018
Ημ/νια: 03/04/2018 12:31:53
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΔΝ4653ΠΣ-ΦΔΡ

Απόφαση ορισμού Συνοδού και Αρχηγού Αποστολής για τους αγώνες Στίβου ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας στη Λάρισα.

Θέμα: Απόφαση ορισμού Συνοδού και Αρχηγού Αποστολής για τους αγώνες Στίβου ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας στη Λάρισα.
Ημ/νια: 27/03/2018 12:59:24
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔΟΘ4653ΠΣ-9ΝΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΤΣΚΑΣ ΑΛΜΑΣ ΤΕ1600

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΤΣΚΑΣ ΑΛΜΑΣ ΤΕ1600
Ημ/νια: 26/03/2018 10:17:43
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΞΠ4653ΠΣ-ΠΔΙ

Σελίδες