Αναρτήσεις του Υπουργείου Παιδείας στη "Διαύγεια"

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης
Ημ/νια: 21/07/2020 09:05:19
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 4ΑΘΡ9-Τ1