Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια"

Ορισμός Τμημάτων Υποστήριξης και των Εποπτών ως προς την Υποστήριξη Πιστοποίησης για το ΚΠπ κατά το σχολικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού...

Θέμα: Ορισμός Τμημάτων Υποστήριξης και των Εποπτών ως προς την Υποστήριξη Πιστοποίησης για το ΚΠπ κατά το σχολικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5032826 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020
Ημ/νια: 22/01/2019 07:44:54
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Γ0Σ4653ΠΣ-Β23

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Ημ/νια: 21/01/2019 11:00:29
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕ424653ΠΣ-79Φ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2130107001

Θέμα: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2130107001
Ημ/νια: 18/01/2019 13:41:50
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΝΛ4653ΠΣ-053

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2130107001

Θέμα: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2130107001
Ημ/νια: 18/01/2019 13:33:00
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΩΟ4653ΠΣ-ΤΨΖ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2130107001

Θέμα: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2130107001
Ημ/νια: 18/01/2019 13:31:44
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔΓ44653ΠΣ-95Β

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΝΤΕΡΕ ΘΩΜΑ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΝΤΕΡΕ ΘΩΜΑ
Ημ/νια: 18/01/2019 12:11:48
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Α2Ξ4653ΠΣ-8Ξ5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΠΕ07

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΠΕ07
Ημ/νια: 18/01/2019 10:32:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΔ84653ΠΣ-3ΜΑ

Σελίδες