Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημ/νια: 21/09/2018 14:40:29
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΤΟ4653ΠΣ-ΠΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΙΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΥΣΙΩΝΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΙΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΟΥΣΙΩΝΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ
Ημ/νια: 21/09/2018 14:18:45
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΕΣ4653ΠΣ-ΣΡΛ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ
Ημ/νια: 21/09/2018 14:14:41
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΙ54653ΠΣ-ΨΦΔ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ κλ.ΠΕ86

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ κλ.ΠΕ86
Ημ/νια: 17/09/2018 11:53:01
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΕ64653ΠΣ-1ΦΩ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κλ.ΠΕ80

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κλ.ΠΕ80
Ημ/νια: 17/09/2018 11:51:08
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΛ94653ΠΣ-ΦΥΛ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ κλ.ΠΕ11

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ κλ.ΠΕ11
Ημ/νια: 17/09/2018 11:49:16
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 61Σ44653ΠΣ-65Ξ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΥΛΛΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κλ.ΠΕ82

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΥΛΛΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κλ.ΠΕ82
Ημ/νια: 17/09/2018 11:45:40
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Π7Ν4653ΠΣ-5ΡΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κλ.ΠΕ86

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κλ.ΠΕ86
Ημ/νια: 17/09/2018 11:32:08
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒ664653ΠΣ-Ο70

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κλ.ΠΕ11

Θέμα: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ- ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κλ.ΠΕ11
Ημ/νια: 17/09/2018 11:27:52
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΡΕ4653ΠΣ-1Ο3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΓΓΕΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΓΓΕΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
Ημ/νια: 13/09/2018 08:31:14
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω4Γ64653ΠΣ-ΥΕΖ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΑΜΑΔΗ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΑΜΑΔΗ
Ημ/νια: 13/09/2018 08:27:14
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7Ν8Χ4653ΠΣ-21Ν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥΝΗ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥΝΗ
Ημ/νια: 11/09/2018 10:57:48
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9ΠΒ4653ΠΣ-Σ2Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΑΠΤΗ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΑΠΤΗ
Ημ/νια: 11/09/2018 10:53:19
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 60Α74653ΠΣ-ΞΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΛΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΛΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νια: 11/09/2018 08:41:03
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΒΓ4653ΠΣ-6Ρ1

Σελίδες