Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια"

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΥΛΛΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κλ.ΠΕ82

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΥΛΛΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κλ.ΠΕ82
Ημ/νια: 18/04/2019 12:25:59
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ3ΗΙ4653ΠΣ-Π2Ω

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΥΛΛΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κλ.ΠΕ82

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΥΛΛΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κλ.ΠΕ82
Ημ/νια: 18/04/2019 12:19:43
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΧΕ4653ΠΣ-Ψ46

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΛΥΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ κλ.ΠΕ04.04.50

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΛΥΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ κλ.ΠΕ04.04.50
Ημ/νια: 18/04/2019 12:14:23
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 659Χ4653ΠΣ-ΨΡΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔ. ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κλ.ΠΕ78

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔ. ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κλ.ΠΕ78
Ημ/νια: 18/04/2019 12:02:57
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑ1Χ4653ΠΣ-Δ11

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κλ. πε

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κλ. πε
Ημ/νια: 18/04/2019 11:46:59
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΛΗ4653ΠΣ-ΘΕΟ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κλ.ΠΕ04.01

Θέμα: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κλ.ΠΕ04.01
Ημ/νια: 18/04/2019 11:35:18
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΙΠΛ4653ΠΣ-ΣΒΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β ΦΑΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β ΦΑΣΗΣ
Ημ/νια: 12/04/2019 13:21:51
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΕΘ4653ΠΣ-ΨΘΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ
Ημ/νια: 11/04/2019 14:26:43
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΝ04653ΠΣ-ΟΣΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ κλ.ΠΕ01

Θέμα: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ κλ.ΠΕ01
Ημ/νια: 11/04/2019 12:13:44
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΩΖ4653ΠΣ-1Δ0

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER)

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER)
Ημ/νια: 11/04/2019 12:05:34
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΤΓ4653ΠΣ-ΙΜ6

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ κλ.ΠΕ18.10

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ κλ.ΠΕ18.10
Ημ/νια: 11/04/2019 11:58:10
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΜΡ4653ΠΣ-6ΒΞ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΥΛΛΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κλ.ΠΕ82

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΥΛΛΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κλ.ΠΕ82
Ημ/νια: 11/04/2019 11:52:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω79Φ4653ΠΣ-ΟΘΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ-ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β΄ΦΑΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ-ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β΄ΦΑΣΗΣ
Ημ/νια: 10/04/2019 13:28:05
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΙΕ4653ΠΣ-Ρ6Ε

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 10/04/2019 09:51:51
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 64ΚΨ4653ΠΣ-ΨΙΩ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΣΤΟ ΚΠπ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΣΤΟ ΚΠπ
Ημ/νια: 10/04/2019 08:39:41
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓΟΜ4653ΠΣ-ΗΝ2

Σελίδες