Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΚΠπ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΚΠπ
Ημ/νια: 09/04/2019 13:14:37
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖ7Ω4653ΠΣ-1ΝΘ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΚΠπ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΚΠπ
Ημ/νια: 09/04/2019 13:09:48
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΡΔ4653ΠΣ-5ΥΓ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΚΠπ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΚΠπ
Ημ/νια: 09/04/2019 13:07:21
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 94ΠΘ4653ΠΣ-ΤΦΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΚΠπ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΚΠπ
Ημ/νια: 09/04/2019 13:05:09
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ8ΥΠ4653ΠΣ-Μ42

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΚΠπ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΚΠπ
Ημ/νια: 09/04/2019 13:02:44
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΞ74653ΠΣ-ΛΑΦ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΚΠπ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΚΠπ
Ημ/νια: 09/04/2019 13:00:14
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΠΠ34653ΠΣ-2ΗΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α ΦΑΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α ΦΑΣΗΣ
Ημ/νια: 08/04/2019 13:05:45
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ07Χ4653ΠΣ-9ΒΨ

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΖΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ κλ.ΠΕ25

Θέμα: ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΖΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ κλ.ΠΕ25
Ημ/νια: 04/04/2019 11:58:37
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω20Φ4653ΠΣ-Ξ3Υ

Σελίδες