Αναρτήσεις της ΔΔΕ Καρδίτσας στη "Διαύγεια"

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER) ΚΛΙΑΦΑ ΒΑΪΑ κλ.ΠΕ82

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER) ΚΛΙΑΦΑ ΒΑΪΑ κλ.ΠΕ82
Ημ/νια: 04/04/2019 11:51:13
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΓΛ4653ΠΣ-ΣΘΓ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER) ΜΑΛΛΙΩΡΑ ΜΑΡΙΑ κλ.ΠΕ86

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER) ΜΑΛΛΙΩΡΑ ΜΑΡΙΑ κλ.ΠΕ86
Ημ/νια: 04/04/2019 11:38:04
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΔΒ4653ΠΣ-Ω8Ο

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER) ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κλ.ΠΕ82

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER) ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κλ.ΠΕ82
Ημ/νια: 04/04/2019 11:27:10
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΚΤ4653ΠΣ-ΝΩΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κλ.ΠΕ81

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κλ.ΠΕ81
Ημ/νια: 04/04/2019 11:21:47
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ3ΨΨ4653ΠΣ-ΞΙΔ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΪΑ κλΠΕ82

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΪΑ κλΠΕ82
Ημ/νια: 04/04/2019 11:11:30
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΝΣ4653ΠΣ-9ΩΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ-ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β ΦΑΣΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ-ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β ΦΑΣΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Ημ/νια: 03/04/2019 13:49:37
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΖΑ4653ΠΣ-ΔΩΞ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΔΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΔΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ημ/νια: 03/04/2019 10:17:07
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΕΥ4653ΠΣ-1ΒΞ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ημ/νια: 03/04/2019 09:33:51
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜ9Π4653ΠΣ-ΞΚΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Ημ/νια: 03/04/2019 08:29:18
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 611Ψ4653ΠΣ-Β4Α

Σελίδες