Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών

Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

Εγκύκλιος

Tags: