Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Καρδίτσας