Πρόταση τοποθέτησης διευθυντών σε σχολικές μονάδες Δ.Ε. Καρδίτσας