Αίτηση επιμορφωτών για τις δημιουργικές εργασίες του ΓΕΛ