Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία Φιλολογικών Μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο