Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 3ου Γυμνασίου Καρδίτσας στο Μαυρομμάτι