Εκπαιδευτική επίσκεψη του Λυκείου Λεονταρίου στην Ξάνθη