Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2018