Πρώτη Πρόσκληση για Οικονομική Προσφορά για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς – διαμονής και διατροφής μαθητών/τριών αθλητών-τριών και συνοδών/αρχηγών αποστολής

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 120 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), να καταθέσετε γραπτή προσφορά για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς – διαμονής και διατροφής μαθητών/τριών αθλητών-τριών και συνοδών/αρχηγών αποστολής για συμμετοχή τους στη Γ’ φάση των σχολικών αγώνων Κλασσικού Αθλητισμού στο Δημοτικό Στάδιο Σχηματαρίου Βοιωτίας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ».
Η προσφορά θα κατατεθεί γραπτώς μέχρι την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2018, και ώρα 13.00 στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Πρόσκληση

Ξενοδοχεία

Tags: