Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκδρομής.