ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ