Σχολικές μονάδες που δεν έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτικοί για το ΚΠπ

Οι εκπαιδευτικοί που είχαν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση και επιθυμούν να
αναλάβουν τη διδασκαλία σε κενά τμήματα, είτε έχουν ήδη τοποθετηθεί σε
σχολικές μονάδες είτε όχι, οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στις
οικείες Δ.Δ.Ε. στο οποίο θα δηλώνουν κατά σειρά τις σχολικές μονάδες που έχουν
κενά τμήματα και στις οποίες επιθυμούν να αναλάβουν τη διδασκαλία της
Υποστήριξης Πιστοποίησης ΚΠπ, έως και την Τετάρτη 23-01-2019.

Σχολικές μονάδες

 

Tags: