Β' Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΚΠπ - Ανακοινοποίηση