Μαθητεία ΕΠΑΛ 2019

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ 2019-2020

Ενημερωτικό Σημείωμα για Εργοδότες

«Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» (9μηνη πρακτική άσκηση αποφοίτων ΕΠΑΛ) διάρκειας 156 ημερολογιακών ημερών (είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες, επτά (7) ώρες την ημέρα. Έναρξη τμημάτων & πρακτικής τον Οκτώβριο του 2019.

Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας θα πρέπει να προβούν σε αναγγελία των διαθέσιμων θέσεων μαθητείας στο portal του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/angelia-theseon-matheteiasχρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET για την είσοδο τους.

Για την ενημέρωση τους περί της μαθητείας των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. οι ιδιωτικοί φορείς μπορούν να συμβουλεύονται το Συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα για τους εργοδότες της περιόδου 2019-2020 (κυρίως του ιδιωτικού τομέα) καθώς και τη σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ (Γνωστοποίηση Εγκυκλίου 20 του ΕΦΚΑ) .

Η καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης των θέσεων μαθητείας για τους ιδιωτικούς φορείς είναιμέχρι 6/9/2019.  

(Πληροφορίες: ΔΔΕ Καρδίτσας, τηλ. 2441080319)

 

Διαθέσιμες ειδικότητες Μαθητείας ΕΠΑΛ 2019 στην Καρδίτσα

Πίνακας ημερήσιας αποζημίωσης

Tags: