ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2019

Δελτίο Τύπου σχετικά με τροποποίηση της παραγράφου 3α του ΚΕΦ. VI

Τροποποίηση της παραγράφου 3α του ΚΕΦ. VI

Δελτίο Τύπου σχετικά με τροποποίηση του Παραρτήματος Α

Τροποποίηση του Παραρτήματος Α

Tags: