Οργανόγραμμα ΔΔΕ Καρδίτσας

Διευθυντής ΔΔΕ Καρδίτσας

Παπανούσκας Μιχαήλ ΠΕ04.02

Δομή ΔΔΕ Καρδίτσας

Tags: