Έκδοση αποτελεσμάτων του ΚΠγ, Εξεταστικής περιόδου 2019 για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική