Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας καλεί τους Διευθυντές, Υποδιευθυντές και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων ευθύνης της στην πιστή εφαρμογή της Απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 (ΦΕΚ 783 Β΄ 10-3-2020)