ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 18-05-2020

Σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237 (Β' 1699) ΚΥΑ τα τμήματα του Μεαταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας θα επαναλειτουργήσουν από την Δευτέρα 18/05/2020 εφόσον έχει γίνει άρση αναστολής λειτουργίας στους αντίστοιχους χώρους εργασίας και δεν συντρέχει κανένας λόγος για τη μη επανέναρξη του προγράμματος.

Κατόπιν τούτου οι μαθητευόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις επιχειρήσεις που εργάζονται για να επιβεβαιώσουν την λειτουργία τους και να ενημερωθούν σχετικά με τις ενέργειες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. 

ΚΥΑ

Tags: