Αναστολή λειτουργίας τμήματος σχολικής μονάδας λόγω κρούσματος COVID-19_Τμήμα Α2_1ο Γ/σιο Μουζακίου