εκπαιδευτικοί

Ενημέρωση της ΔΔΕ Καρδίτσας για τη μη λειτουργεία των σχολείων την Πέμπτη 4 Μαρτίου

Ύστερα από ενημέρωση  από τους δημάρχους όλων των Δήμων της Π.Ε. Καρδίτσας , τα σχολεία αύριο Πέμπτη 4 Μαρτίου θα παραμείνουν κλειστά προκειμένου να ελεγχθούν για τυχόν ζημιές από συνεργεία των δήμων.Καλούνται οι Διευθυντές/ριες των σχολείων να διευκολύνουν με τον καλύτερο τρόπο την πρόσβαση και τον έλεγχο από τους αρμόδιους.Επίσης να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές για διεξαγωγή τηλεκπαίδευσης όπως προβλέπεται σε κάθε περίπτωση μη ομαλής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων.

O ΔΔE KAPΔITΣAΣ
ΣΩKPATHΣ ΠAΠΠAΣ

Τροποποίηση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων παραίτησης κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Από 17 Φεβρουαρίου έως 10 Μαρτίου 2021 η προθεσμία να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία. Μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της μπορούν να την ανακαλέσουν. Φέτος λόγω της συγκυρίας, θα διευκολυνθεί κάθε πρόσφορος τρόπος εξ αποστάσεως.

συμπληρώνετε τη συνημμένη αίτηση ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ή ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
ή

  • Με χρήση κωδικών TAXISNET μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delos...

Ακολουθείτε τα βήματα για να δημιουργήσετε ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμείτε να παραιτηθείτε / να ανακαλέσετε την παραίτηση και την αποστέλλετε εντός των προθεσμιών στο παραπάνω e-mail .

Πληροφορίες:

24410 80310 (για την παραλαβή της αίτησης  Η. Γιαννάκος)

24410 80312 (για την πρωτοκόλληση της αίτησης)

24410 80311  ή στην ηλ. δ/νση bstylop@gmail.com (για πληροφορίες φακέλου σύνταξης Β. Στυλοπούλου)

 

Αίτηση

Αίτηση ανάκλησης

Εγκύκλιος-Οδηγίες για αιτήσεις

1ο Διαδικτυακό Μαθηματικό Μαθητικό Φεστιβάλ

Περισσότερα εδώ

Ενημέρωση για Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση σε σχολικές μονάδες με αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω έκτακτων ή απρόβλεπτων γεγονότων στα οποία εντάσσονται και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ισχύει η Υπουργική Απόφαση 131451/ΓΔ4. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι: «Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, όπως, ενδεικτικά, η παρεμπόδιση από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών/τριών και/ή εκπαιδευτικών στους χώρους της σχολικής μονάδας, οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις μαθητές/τριες

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 5η/11-02-2021

Πράξη ΠΥΣΔΕ 3/05-02-21 Τοποθετήσεις-αποσπάσεις-διαθέσεις Εκπαιδευτικών

ΕΠΕΙΓΟΝ!! Ματαίωση διενέργειας Rapid tests

Μετά από ενημέρωση που λάβαμε σήμερα το απόγευμα, σας ενημερώνουμε ότι ματαιώνεται η διενέργεια των δωρεάν rapid tests σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, που είχε προγραμματιστεί γι' αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 1η 20-01-2021

Έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα - Σχολικό έτος 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι επίκειται άμεση έναρξη ενιχυτικής διδασκαλίας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα της Γ΄τάκης των ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ. και ΕΝΕΕΓΥΛ. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρακάτω έγγραφο.

Οδηγίες για την έναρξη της ενισχυτικής διδασκαλίας στα ειδικά μαθήματα

Αποφάσεις για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α,Β,Γ & Δ ΦΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οριστικοί πίνακες μορίων μεταθέσεων σχολικού έτους 2020-2021

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ΄αριθμ. 149641/Ε2/03-11-2019 (ΑΔΑ: 9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) και 156436/Ε2/16-11-2020 (ΑΔΑ: 6Ε9Ζ46ΜΤΛΗ-88Λ) εγκυκλίους μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες αιτούντων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021 (Από περιοχή σε περιοχή, ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ, ΚΕΣΥ με εξειδίκευση).

Τηλέφωνα επικοινωνίας για τους πίνακες αιτήσεων: 24410-80310 , 80315

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ΄αριθμ. 149641/Ε2/03-11-2019 (ΑΔΑ: 9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) και 156436/Ε2/16-11-2020 (ΑΔΑ: 6Ε9Ζ46ΜΤΛΗ-88Λ) εγκυκλίους μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., ανακοινώνουμε πίνακες αιτούντων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021 (Από περιοχή σε περιοχή, ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ, ΚΕΣΥ με εξειδίκευση).

Ενστάσεις κατά των πινάκων υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας από 14-12-2020 μέχρι και 18-12-2020, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: mail@dide.kar.sch.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας για τους πίνακες αιτήσεων: 24410-80310 , 80315

 

 

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων μετάθεσης 2020-2021 - Υποβολή ενστάσεων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ΄αριθμ. 149641/Ε2/03-11-2019 (ΑΔΑ: 9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) και 156436/Ε2/16-11-2020 (ΑΔΑ: 6Ε9Ζ46ΜΤΛΗ-88Λ) εγκυκλίους μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., ανακοινώνουμε πίνακες αιτούντων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021 (Από περιοχή σε περιοχή, ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ, ΚΕΣΥ με εξειδίκευση).

Ενστάσεις κατά των πινάκων υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας από 14-12-2020 μέχρι και 18-12-2020, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: mail@dide.kar.sch.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας για τους πίνακες αιτήσεων: 24410-80310 , 80315

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - εκπαιδευτικοί