εκπαιδευτικοί

Παρουσία εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας (και που δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία σε άλλη διεύθυνση εκπαιδευσης) να παρουσιαστούν την Τετάρτη 2-9-2015 στα γραφεία της ΔΔΕ Καρδίτσας.

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών για τους οποίους εκκρεμεί η απόσπασή τους από ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΔΕ

Οι εκπαιδευτικοί για τους οποίους εκκρεμεί η απόσπασή τους από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία στη διεύθυνση της οργανικής τους ή στη διεύθυνση Δ.Ε. η οποία βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Εγκύκλιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 5 Αυγούστου 2015.

Εγκύκλιος

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για απόσπαση

Απόφαση τοποθέτησης υποδιευθυντών και τομεαρχών σχολείων ΔΕ Καρδίτσας

Εγκύκλιος Αποσπάσεων 2015-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ανακοινοποίηση αφορά στις ειδικότητες που είναι κοινές με την Πρωτοβάθμια

Εγκύκλιος αποσπάσεων Ειδικής Αγωγής

Εγκύκλιος αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Καρδίτσας πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στις 30-06-2015 ημέρα Τρίτη στο γραφείο 16 στη ΔΔΕ Καρδίτσας. Επίσης οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να κάνουν χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (από 01-09-2015) παρακαλούνται να το δηλώσουν στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ μέχρι 30-06-2015.

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015 γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ

Τελικός πίνακας μορίων Διευθυντών Σχ.Μονάδων Καρδίτσας

Εγκύκλιος Αποσπάσεων 2015-2016

Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

Τελικός συγκεντρωτικός πίνακας μορίων υποψήφιων διευθυντών

Πίνακες μοριοδότησης υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων μετά την υποβολή των ενστάσεων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από διαθεσιμότητα

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - εκπαιδευτικοί