εκπαιδευτικοί

Τοποθέτηση _ Διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών 1/10/2019 ΑΔΑ:ΨΑΩΔ4653ΠΣ-ΠΕ0

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1/10/2019 ΑΔΑ:60Υ44653ΠΣ-Ζ5Ζ

ΠΡΑΞΗ 37η 01-10-2019

Τοποθέτηση _ Διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2019-20, 30/09/2019 ΑΔΑ:ΨΦ5Φ4653ΠΣ-ΚΥΖ

Δελτίο Τύπου - Μαθητεία

ΠΡΑΞΗ 35η 27-9-2019

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων & Ε.Κ. Δ. Ε. Ν. Καρδίτσας 2017

Απόφαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020

ΠΡΑΞΗ 36η 26-09-2019

Διάθεση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια ΙΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διατεθούν στο ΔΙΕΚ Καρδίτσας να καταθέσουν αίτηση στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Καρδίτσας το αργότερο έως την Τρίτη 24-9-2019 και ώρα 12:00 . Επισυνάπτονται πίνακες με τα κενά του ΙΕΚ όπως αυτά έχουν σταλεί στη ΔΔΕ Καρδίτσας.

Δ.ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019Β

Ανακοινοποίηση στο ορθό_ΠΡΑΞΗ 33η 19-09-2019

ΠΡΑΞΗ 33η 19-09-2019

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2017

Κατ΄ εφαρμογή του διατακτικού χαρακτήρα της αριθμ. 61/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, Τμήμα Γ΄, Τριμελές, ανακοινώνεται, σύμφωνα με την αριθμ. 32η/16-9-2019 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, ο Αναμορφωμένος Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων Διευθυντών 2017 για τις σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Καρδίτσας.  

Αναμορφωμένος Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας

Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης και συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-20

Ανακοινοποίηση στο ορθό_ΠΡΑΞΗ 31η 10-09-2019

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - εκπαιδευτικοί