εκπαιδευτικοί

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ (ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ-Τ.Ε.)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας έως 31-07-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας έως 31-07-2022

2η_Ορθή επανάληψη_Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σχ. Έτους 2020-21

Ορθή επανάληψη_Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σχ. Έτους 2020-21

Δικαιολογητικά για νεοδιόριστους

1.       Ανακοινωτήριο διορισμού.
2.       Αντίγραφο πτυχίου. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
3.       Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, εφόσον υπάρχουν και δεν αποτελούν προσόν διορισμού (επισυνάπτεται).
4.       Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει), όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών  προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
5.       Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
6.       Αντίγραφα αποδεικτικών (1)ΑΦΜ, (2) ΑΜΚΑ, (3) ΑΜΑ.
7.       Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων). Στη περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών),  προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών.
8.       Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’ ( για τους άνδρες).
9.       Δήλωση περιουσιακής κατάστασης που κατατίθεται σε κλειστό φάκελο (επισυνάπτεται) σύμφωνα με το αρ.28 ν.3528/2007.
10.   Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιάριου τραπέζης με πρώτο όνομα δικαιούχου αυτό της/του  εκπαιδευτικού (όπου θα αναγράφεται καθαρά ο αριθμός IBAN).
11.   Γνωματεύσεις (α) από παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και (β) από ψυχίατρο, είτε του  δημοσίου είτε ιδιωτών, περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας να ασκηθούν τα καθήκοντα της θέσης ( τα αντίστοιχα παραπεμπτικά χορηγούνται από τη Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας).
12.   Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του δημοσίου κτλ. (επισυνάπτεται)
13.   Καρτέλα εκπαιδευτικού με τα ατομικά του στοιχεία (επισυνάπτεται).
14.   Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχει (επισυνάπτεται).
15.   Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν) και τα αντίστοιχα ένσημα.
16.   Ποινικό μητρώο (ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

 

 

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σχ. Έτους 2020-21

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών το σχολικό έτος 2020-2021

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2020-2021

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους

Κενά - Πλεονάσματα Τελικό_ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 23η 10-08-2020

Ανακοινοποίηση Κενά - Πλεονάσματα 1ης Ομάδας και 2ης Ομάδας_ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 23η 10-08-2020

Ανακοινοποίηση Κενά - Πλεονάσματα 1ης Ομάδας_ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 23η 10-08-2020

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 23η 10-08-2020

Υποβολή αιτήσεων για προσωρινή τοποθέτηση-συμπλήρωση ωραρίου-απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων Δ.Ε. Καρδίτσας

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - εκπαιδευτικοί