εκπαιδευτικοί

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από διαθεσιμότητα

Μοριοδότηση Υποψηφίων Διευθυντών

Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων διευθυντών των σχολικών μονάδων της Καρδίτσας

Επαναφορά Προσωπικού

Μέχρι και την 21η Μαΐου 2015 οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για την επαναφορά τους στην εκπαίδευση.

Τηλ. επικοινωνίας: 2441080317,319

Εγκύκλιος

9ο Συνέδριο ΠΕΚΑΠ

Διεξαγωγή Παιδαγωγικών Συναντήσεων

Διεξαγωγή Παιδαγωγικών Συναντήσεων με θέμα "Προβληματισμοί και διαπιστώσεις για τη λειτουργία των τμημάτων ένταξης". Διοργάνωση - Συντονισμός: Τσιόπα Κυρατσώ, Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής.Πρόγραμμα συναντήσεων

Σεμινάριο Μαθηματικής Παιδείας

Δίωρη πειραματική διδασκαλία, στο πλαίσιο σεμιναρίου μαθηματικής παιδείας, σε τμήμα της Β΄Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας με θέμα: "Ανάπτυξη δύο δραστηριοτήτων στην ενότητα ευθείας γραμμής και κύκλου: αξιοσημείωτοι γεωμετρικοί τόποι". Διδάσκων: Βλάστος Αιμίλιος. Οργάνωση - Συντονισμός: Ντρίζος Δημήτριος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Πρόσκληση

Στα πλαίσια των παραπάνω σεμιναρίων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο πειραματικές διδασκαλίες στα 2ο και 4ο ΓΕΛ Καρδίτσας από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ03: Σκοτίδα Σωτήριο και Καραντάνα Αθανάσιο αντίστοιχα. Πρόσκληση 2ου ΓΕΛ Καρδίτσας, Πρόσκληση 4ου ΓΕΛ Καρδίτσας.

YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Πιστοποίηση εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Α' Επίπεδο)

Γίνεται γνωστό ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπέδου Τ.Π.Ε., ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εκπαιδευτικών στα επικείμενα προγράμματα επιμόρφωσης της Πράξης, για την οποία η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

Στα προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπέδου Τ.Π.Ε., που θα υλοποιηθούν στο διάστημα Φεβρουαρίου ? Απριλίου 2015 στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠΙΣ), μπορούν να συμμετάσχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εν ενεργεία αναπληρωτές της δημόσιας εκπαίδευσης, όλων των κλάδων, εκτός των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ19/20 για τους οποίους η πιστοποίηση Α' επιπέδου Τ.Π.Ε. δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα επιμόρφωσης.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση

http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/news-announcements/2011-05-05-14-11-14

Θεώρηση βιβλιαρίων

Σχετικά με τη θεώρηση των βιβλιαρίων, σας παραθέτουμε το αντίστοιχο δελτίο τύπου του ΟΑΕΕ. Επίσης μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το ΙΚΑ προκύπτει ότι δε χρειάζεται ο ασφαλιζόμενος να κάνει κάποια ενέργεια αν τα προστατευόμενα μέλη-τέκνα είναι κάτω των 18 χρονών. Στην περίπτωση αυτή θα γίνει αυτόματη θεώρηση του βιβλιαρίου. Στην περίπτωση που κάποιο τέκνο είναι μεγαλύτερο των 18 χρόνων και μικρότερο των 24 χρόνων θα πρέπει να προσκομίσετε στο ΙΚΑ βεβαίωση σπουδών. Αν κάποιο τέκνο είναι μεγαλύτερο των 24 χρόνων δικαιούται ασφάλιση για άλλα 2 χρόνια (μέχρι τα 26) αλλά θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση σπουδών ή μία φωτοτυπία του πτυχίου του. Τέλος, στην περίπτωση που έχετε ασφαλίσει και τον/την άνεργο/η σύζυγο θα πρέπει να προσκομίσετε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού (έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι άνεργος/η) και να συμπληρώσετε μία υπεύθυνη δήλωση, το έντυπο της όποια δίνεται στο ΙΚΑ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΟΑΕΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Ακαδημίας 22
Τηλέφωνο : 210 3729752
fax : 210 3622260

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ

Ο Ο.Α.Ε.Ε ενημερώνει και πάλι τους ασφαλισμένους του, ότι δεν απαιτείται η προσέλευση των άμεσα ασφαλισμένων στις υπηρεσίες του Οργανισμού για ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας, η οποία γίνεται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Μέχρι πέρυσι, στο τέλος κάθε χρόνου αποστέλλονταν αυτοκόλλητες ετικέτες στους άμεσα ασφαλισμένους, που είχαν ταμειακή ενημερότητα, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών για την ηλικία μέχρι 18 ετών, για την απόδειξη της ασφαλιστικής τους ικανότητας, μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Από το τρέχον έτος, δεν θα αποστέλλονται αυτοκόλλητες ετικέτες στις παραπάνω περιπτώσεις, γιατί η ανανέωση έγινε ηλεκτρονικά, ούτε απαιτείται θεώρηση των βιβλιαρίων αυτών, σύμφωνα με την Υπ. Αποφ Οικ.11810/179/Φ80353/2.6.2014, με την οποία καταργήθηκε η κατ΄ έτος θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας.

Προσέλευση απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που οι άμεσα ασφαλισμένοι, έχουν ενήλικα προστατευόμενα μέλη, οπότε και πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι στο Περιφερειακό Τμήμα που ανήκουν βάσει της επαγγελματικής έδρας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν τις προϋποθέσεις και να καταθέσουν τα ανάλογα δικαιολογητικά για τα προστατευόμενα μέλη.

Πίνακες μορίων μετάθεσης, βελτίωσης - οριστικής τοποθέτησης, μουσικών σχολείων - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πίνακες μορίων μετάθεσης, βελτίωσης - οριστικής τοποθέτησης, μουσικών σχολείων

1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

3. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περίοδος ενστάσεων από 16/12/14 έως 31/12/14.

Πληροφορίες: 24410-80317, 24410-80319 και 24410-80306

23η ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-15

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2014-15, καλεί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,

β) στα Μουσικά Σχολεία,

γ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,

δ) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,

ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή και

στ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Δ.Ε. 2014-15 (σε μορφή doc)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Δ.Ε. 2014-15 (σε μορφή pdf)

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2014-15

 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που θα προσέλθουν στη ΔΔΕ Καρδίτσας για να υποβάλουν την αίτηση Μετάθεσης/Οριστική Τοποθέτησής τους  να προσκομίζουν:

1. συμπληρωμένη την αίτηση τους

2. τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη παραπάνω εγκύκλιο.

 

 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - εκπαιδευτικοί