εκπαιδευτικοί

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Καρδίτσας πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στις 30-06-2015 ημέρα Τρίτη στο γραφείο 16 στη ΔΔΕ Καρδίτσας. Επίσης οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να κάνουν χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (από 01-09-2015) παρακαλούνται να το δηλώσουν στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ μέχρι 30-06-2015.

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015 γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ

Τελικός πίνακας μορίων Διευθυντών Σχ.Μονάδων Καρδίτσας

Εγκύκλιος Αποσπάσεων 2015-2016

Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

Τελικός συγκεντρωτικός πίνακας μορίων υποψήφιων διευθυντών

Πίνακες μοριοδότησης υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων μετά την υποβολή των ενστάσεων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από διαθεσιμότητα

Μοριοδότηση Υποψηφίων Διευθυντών

Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων διευθυντών των σχολικών μονάδων της Καρδίτσας

Επαναφορά Προσωπικού

Μέχρι και την 21η Μαΐου 2015 οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για την επαναφορά τους στην εκπαίδευση.

Τηλ. επικοινωνίας: 2441080317,319

Εγκύκλιος

9ο Συνέδριο ΠΕΚΑΠ

Διεξαγωγή Παιδαγωγικών Συναντήσεων

Διεξαγωγή Παιδαγωγικών Συναντήσεων με θέμα "Προβληματισμοί και διαπιστώσεις για τη λειτουργία των τμημάτων ένταξης". Διοργάνωση - Συντονισμός: Τσιόπα Κυρατσώ, Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής.Πρόγραμμα συναντήσεων

Σεμινάριο Μαθηματικής Παιδείας

Δίωρη πειραματική διδασκαλία, στο πλαίσιο σεμιναρίου μαθηματικής παιδείας, σε τμήμα της Β΄Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας με θέμα: "Ανάπτυξη δύο δραστηριοτήτων στην ενότητα ευθείας γραμμής και κύκλου: αξιοσημείωτοι γεωμετρικοί τόποι". Διδάσκων: Βλάστος Αιμίλιος. Οργάνωση - Συντονισμός: Ντρίζος Δημήτριος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Πρόσκληση

Στα πλαίσια των παραπάνω σεμιναρίων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο πειραματικές διδασκαλίες στα 2ο και 4ο ΓΕΛ Καρδίτσας από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ03: Σκοτίδα Σωτήριο και Καραντάνα Αθανάσιο αντίστοιχα. Πρόσκληση 2ου ΓΕΛ Καρδίτσας, Πρόσκληση 4ου ΓΕΛ Καρδίτσας.

YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Πιστοποίηση εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Α' Επίπεδο)

Γίνεται γνωστό ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπέδου Τ.Π.Ε., ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εκπαιδευτικών στα επικείμενα προγράμματα επιμόρφωσης της Πράξης, για την οποία η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

Στα προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπέδου Τ.Π.Ε., που θα υλοποιηθούν στο διάστημα Φεβρουαρίου ? Απριλίου 2015 στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠΙΣ), μπορούν να συμμετάσχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εν ενεργεία αναπληρωτές της δημόσιας εκπαίδευσης, όλων των κλάδων, εκτός των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ19/20 για τους οποίους η πιστοποίηση Α' επιπέδου Τ.Π.Ε. δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα επιμόρφωσης.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση

http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/news-announcements/2011-05-05-14-11-14

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - εκπαιδευτικοί