εκπαιδευτικοί

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ Δ΄ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΠΡΑΞΗ 39η 7-10-2019 Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Διάθεση εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων Π.Ε. και Δ.Ε., κλ.ΠΕ79.01 και ΠΕ86 στην Α/θμια Εκπαίδευση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1/10/2019 ΑΔΑ:69ΖΒ4653ΠΣ-Ο3Λ

Τοποθέτηση _ Διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών 1/10/2019 ΑΔΑ:ΨΑΩΔ4653ΠΣ-ΠΕ0

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1/10/2019 ΑΔΑ:60Υ44653ΠΣ-Ζ5Ζ

ΠΡΑΞΗ 37η 01-10-2019

Τοποθέτηση _ Διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2019-20, 30/09/2019 ΑΔΑ:ΨΦ5Φ4653ΠΣ-ΚΥΖ

Δελτίο Τύπου - Μαθητεία

ΠΡΑΞΗ 35η 27-9-2019

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων & Ε.Κ. Δ. Ε. Ν. Καρδίτσας 2017

Απόφαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020

ΠΡΑΞΗ 36η 26-09-2019

Διάθεση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια ΙΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διατεθούν στο ΔΙΕΚ Καρδίτσας να καταθέσουν αίτηση στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Καρδίτσας το αργότερο έως την Τρίτη 24-9-2019 και ώρα 12:00 . Επισυνάπτονται πίνακες με τα κενά του ΙΕΚ όπως αυτά έχουν σταλεί στη ΔΔΕ Καρδίτσας.

Δ.ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019Β

Ανακοινοποίηση στο ορθό_ΠΡΑΞΗ 33η 19-09-2019

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - εκπαιδευτικοί