ΠΥΣΔΕ

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 41η 11-10-2021

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 40η 04-10-2021

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 39η 24-09-2021

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 38η 21-09-2021_Τοποθετήσεις προσωρινών αναπληρωτών Διευθυντών και αναπληρωτών Υποδιευθυντών

Πράξη ΠΥΣΔΕ 36η, 07/09/2021

Πράξη ΠΥΣΔΕ 34η, 23/08/2021: Προσωρινές τοποθετήσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις σε λειτουργικά κενά της ΔΔΕ Καρδίτσας, σχολικό έτος 2021-2022

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 26η / 02-07-2021_Ανακοίνωση του Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχ. Μονάδων Δ.Ε. Καρδίτσας 2017

Κατ΄ εφαρμογή του διατακτικού χαρακτήρα της αριθμ. 108/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, Τμήμα Γ΄, Τριμελές, ανακοινώνεται, σύμφωνα με την αριθμ. 26η/02-07-2021 πράξη του  Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, ο Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων Διευθυντών 2017 για τις σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Καρδίτσας.

Κατάθεση ενστάσεων από Δευτέρα 05/07/2021 έως και Τετάρτη 07-07-2021

Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών

Πρόγραμμα συνέντευξης υποψήφιας Διευθύντριας σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Δ/νσης Δ.Ε. Καρδίτσας

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 22η/28-06-2021: Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από διάθεση ΠΥΣΔΕ

Πίνακας

Ανάληψη υπηρεσίας 30-06-2021

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 20η/19-06-2021: Β΄ φάση Οργανικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες Γενικής Παιδείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Καρδίτσας  οι οποίοι προέρχονται από  μετάθεση, βελτίωση θέσης ή είχαν παραμείνει στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ από προηγούμενα σχολικά έτη, στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες με δήλωσή τους προς το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη του δημοσίου.

Πίνακας

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 19η/12-06-2021

Πράξη ΠΥΣΔΕ 16η/ 02-06-2021: Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών μετά από άρση της υπεραριθμίας και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ν.4692/2020 ΠΑΡ.15&16, ΑΡΘΡΟ 19

Πράξη ΠΥΣΔΕ 16η/ 02-06-2021: Ανακοίνωση - Πρόσκληση

Aπό το ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λόγω άρσης υπεραριθμίας σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων Δ.Ε. Καρδίτσας και τα εναπομείναντα οργανικά κενά σύμφωνα με τη με αριθμ. 16η/02-06-2021 πράξη του.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που:
1) μετατέθηκαν στην περιοχή μετάθεσης Καρδίτσας,
2) ζήτησαν βελτίωση μέσα στην ίδια περιοχή μετάθεσης,
3) βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ,
 να υποβάλουν δήλωση οριστικής τοποθέτησης, από Πέμπτη 03-06-2021 έως και Τετάρτη 09-06-2021,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: E-mail: mail@dide.kar.sch.gr
Σας επισημαίνουμε ότι:
 Οι εκπαιδευτικοί που θα συμπληρώσουν τη δήλωση τοποθέτησης, εκτός από τα  οργανικά κενά που έχουν αναρτηθεί με τη με αριθμ. 16η/02-06-2021 πράξη του ΠΥΣΔΕ, μπορούν να δηλώσουν, εφόσον το επιθυμούν, και ως πιθανά κενά αυτά που θα προκύψουν από τυχόν ικανοποίηση αίτησης  βελτίωσης (δηλαδή τα σχολεία των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν βελτίωση).
 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μετά την αποστολή της αίτησης να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 2441080347 για την επιβεβαίωση της λήψης της.

Δήλωση προτίμησης για Βελτίωση – Οριστική τοποθέτηση

Πίνακας κενών 1ης ομάδας Γενικής Παιδείας

Πίνακας κενών 2ης ομάδας Γενικής Παιδείας

Πίνακας κενών 1ης ομάδας ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ,Τ.Ε

Πίνακας κενών 2ης ομάδας ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ,Τ.Ε

 

Πράξη ΠΥΣΔΕ 15η/28-05-2021: Ολική και μερική διάθεση εκπαιδευτικών στο Ε.Κ.

Πράξη ΠΥΣΔΕ 14η/21-05-2021: Ένταξη εκπαιδευτικών σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΠΥΣΔΕ