ΠΥΣΔΕ

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 38η 19-10-2020

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 38η 19-10-2020

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 37η 13-10-2020

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 37η 13-10-2020

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Απόσπαση και τοποθέτηση υπευθύνου πληροφορικής και νέων τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 36η 06-10-2020

Κύρωση οριστικού αξιολογικού πίνακα επιλογής για την κενή θέση Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 34η 29-09-2020

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 34η 29-09-2020

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 35η 01-10-2020

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 34η 29-09-2020

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 31η 22-09-2020

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 29η 11-09-2020

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΠΥΣΔΕ