ΠΥΣΔΕ

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 26η / 02-07-2021_Ανακοίνωση του Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχ. Μονάδων Δ.Ε. Καρδίτσας 2017

Κατ΄ εφαρμογή του διατακτικού χαρακτήρα της αριθμ. 108/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, Τμήμα Γ΄, Τριμελές, ανακοινώνεται, σύμφωνα με την αριθμ. 26η/02-07-2021 πράξη του  Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, ο Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων Διευθυντών 2017 για τις σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Καρδίτσας.

Κατάθεση ενστάσεων από Δευτέρα 05/07/2021 έως και Τετάρτη 07-07-2021

Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών

Πρόγραμμα συνέντευξης υποψήφιας Διευθύντριας σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Δ/νσης Δ.Ε. Καρδίτσας

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 22η/28-06-2021: Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από διάθεση ΠΥΣΔΕ

Πίνακας

Ανάληψη υπηρεσίας 30-06-2021

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 20η/19-06-2021: Β΄ φάση Οργανικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες Γενικής Παιδείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Καρδίτσας  οι οποίοι προέρχονται από  μετάθεση, βελτίωση θέσης ή είχαν παραμείνει στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ από προηγούμενα σχολικά έτη, στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες με δήλωσή τους προς το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη του δημοσίου.

Πίνακας

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 19η/12-06-2021

Πράξη ΠΥΣΔΕ 16η/ 02-06-2021: Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών μετά από άρση της υπεραριθμίας και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ν.4692/2020 ΠΑΡ.15&16, ΑΡΘΡΟ 19

Πράξη ΠΥΣΔΕ 16η/ 02-06-2021: Ανακοίνωση - Πρόσκληση

Aπό το ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λόγω άρσης υπεραριθμίας σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων Δ.Ε. Καρδίτσας και τα εναπομείναντα οργανικά κενά σύμφωνα με τη με αριθμ. 16η/02-06-2021 πράξη του.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που:
1) μετατέθηκαν στην περιοχή μετάθεσης Καρδίτσας,
2) ζήτησαν βελτίωση μέσα στην ίδια περιοχή μετάθεσης,
3) βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ,
 να υποβάλουν δήλωση οριστικής τοποθέτησης, από Πέμπτη 03-06-2021 έως και Τετάρτη 09-06-2021,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: E-mail: mail@dide.kar.sch.gr
Σας επισημαίνουμε ότι:
 Οι εκπαιδευτικοί που θα συμπληρώσουν τη δήλωση τοποθέτησης, εκτός από τα  οργανικά κενά που έχουν αναρτηθεί με τη με αριθμ. 16η/02-06-2021 πράξη του ΠΥΣΔΕ, μπορούν να δηλώσουν, εφόσον το επιθυμούν, και ως πιθανά κενά αυτά που θα προκύψουν από τυχόν ικανοποίηση αίτησης  βελτίωσης (δηλαδή τα σχολεία των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν βελτίωση).
 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μετά την αποστολή της αίτησης να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 2441080347 για την επιβεβαίωση της λήψης της.

Δήλωση προτίμησης για Βελτίωση – Οριστική τοποθέτηση

Πίνακας κενών 1ης ομάδας Γενικής Παιδείας

Πίνακας κενών 2ης ομάδας Γενικής Παιδείας

Πίνακας κενών 1ης ομάδας ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ,Τ.Ε

Πίνακας κενών 2ης ομάδας ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ,Τ.Ε

 

Πράξη ΠΥΣΔΕ 15η/28-05-2021: Ολική και μερική διάθεση εκπαιδευτικών στο Ε.Κ.

Πράξη ΠΥΣΔΕ 14η/21-05-2021: Ένταξη εκπαιδευτικών σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

Πράξη ΠΥΣΔΕ 14η/21-05-2021: Ανακοίνωση - Πρόσκληση

 Έπειτα από την με  Αρ. Πρωτ.: 51614/Δ6/11-5-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2021-2022, το ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας, με την με αριθ. 14η/21-05-2021 πράξη του, τροποποιεί και οριστικοποιεί:
 α. τον πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων της 1ης ομάδας γενικής εκπαίδευσης
 β. τον πίνακα υπεραρίθμων της 1ης ομάδας γενικής εκπαίδευσης.
 γ. τον πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων της 1ης ομάδας ΕΑΕ (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ,ΤΕ).

Οι εκπαιδευτικοί που
Α) είχαν κριθεί ως υπεράριθμοι εάν το επιθυμούν να υποβάλλουν εκ νέου ή και να τροποποιήσουν  την Δήλωση τύπου Β΄ που είχαν υποβάλλει στο ΠΥΣΔΕ.
Β) του 1ου Γυμνασίου Καρδίτσας και του 1ου ΓΕΛ Καρδίτσας που χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση να υποβάλλουν Δήλωση τοποθέτησης σε υφιστάμενα οργανικά κενά,
από το Σάββατο 22-05-2021   έως και τη Δευτέρα 31-05-2021.

Για το σκοπό αυτό αναρτώνται στο site της Διεύθυνσης:

  1. Τροποποιημένος πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων 1ης ομάδας γενικής εκπαίδευσης.
  2. Τροποποιημένος Πίνακας χαρακτηρισμού υπεραρίθμων 1ης ομάδα γενικής εκπαίδευσης.
  3. Τροποποιημένος πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων 1ης ομάδας ΕΑΕ (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ, ΤΕ).
  4. Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμων τύπου Β΄.
  5. Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικών που χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση (1ο Γυμνάσιο και 1ο ΓΕΛ Καρδίτσας)
  6. Πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων 2ης ομάδας γενικής εκπαίδευσης όπως ανακοινώθηκε με την με αριθ.12η/23-04-2021 πράξη του ΠΥΣΔΕ.
  7. Πίνακας χαρακτηρισμού υπεραρίθμων  2ης ομάδας γενικής εκπαίδευσης όπως ανακοινώθηκε σύμφωνα με την με αριθ. 12η/23-04-2021 πράξη του ΠΥΣΔΕ.
  8. Πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων 2ης ομάδας ΕΑΕ (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ, ΤΕ) όπως ανακοινώθηκε σύμφωνα με την με αριθ. 10η/15-04-2021 πράξη του ΠΥΣΔΕ.
  9. Πίνακες εκπαιδευτικών του 1ου Γυμνασίου Καρδίτσας και 1ου ΓΕΛ Καρδίτσας που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 15 & 16, του άρθρου 19, του Ν.4692/2020:

   Χρονοδιάγραμμα ΠΥΣΔΕ τοποθέτησης Υπεράριθμων-Μετατιθέντων-Οριστικής τοποθέτησης-Βελτίωσης

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 13η/06-05-2021

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 12η 23-04-2021: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΞΗ 12η/23-04-2021: ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΞΗ 12η/23-04-2021: Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων - Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών

Ανακοινώνουμε πίνακες υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, ανά ομάδα σχολικών μονάδων Δ/νσης Δ.Ε. Καρδίτσας, όπως χαρακτηρίσθηκαν (ονομαστικά με Αριθμό Μητρώου) με την υπ’ αριθμ. 12η/23-04-2021 πράξη του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίσθηκαν ως υπεράριθμοι, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, όπως έχει ανακοινωθεί σύμφωνα με την με αριθμ. 10η/15-04-2021 πράξη του ΠΥΣΔΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθ.12η/23-04-2021 πράξη του μόνο ως προς τα κενά και πλεονάσματα της 1ης και 2ης ομάδας Γενικής Παιδείας, από Δευτέρα 26-04-2021 έως και Τετάρτη 05-05-2021, στο email της Διεύθυνσης, E-mail: mail@dide.kar.sch.

Πίνακας

Αίτηση - Δήλωση τοποθέτησης

Ανακοινοποίηση στο ορθό (Πίνακας 2ης Ομάδας Γενικής Παιδείας) - Οργανικά κενά και πλεονάσματα Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας - Χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπ/κών – ρύθμιση υπεραριθμιών 2021

Το ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας με την με αριθ. 10η/15-04-2021 πράξη του κατήρτισε πίνακες οι οποίοι περιέχουν αριθμητικά τα οργανικά κενά και πλεονάσματα (υπεραριθμίες) κατά κλάδο και σχολική μονάδα. Τα οργανικά κενά έχουν αλγεβρικό πρόσημο (-) οι δε υπεραριθμίες  πρόσημο (+).
Προκειμένου το ΠΥΣΔΕ να προχωρήσει στο χαρακτηρισμό υπεραρίθμων εκπαιδευτικών (Π.Δ. 50/1996, ΦΕΚ 45, τ. Α΄, 8-3-1996 και Π.Δ. 100/1997, ΦΕΚ 94, τ. Α΄, 22-5-1997) καλούνται όλοι οι εκπ/κοί του ίδιου κλάδου και ειδικότητας, που ανήκουν οργανικά στο σχολείο, όπου είναι διαπιστωμένη η υπεραριθμία, να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι στο Σχολείο τους (συνημμένο έντυπο Δήλωσης Τύπου Α΄), εντός τριών εργάσιμων ημερών από Δευτέρα 19-04-2021 μέχρι και την Τετάρτη 21-04-2021, αποστέλλοντας το έντυπο της Δήλωσης Τύπου Α΄, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: E-mail: mail@dide.kar.sch.gr
Σημειώνουμε ότι Δήλωση Τύπου Α΄ θα πρέπει να καταθέσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ή ειδικότητας, στον οποίο διαπιστώθηκε υπεραριθμία, όχι μόνο εκείνοι που επιθυμούν τον χαρακτηρισμό.

1η Oμάδα ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ, Τ.Ε.

1η Oμάδα Γενικής Παιδείας

2η Oμάδα ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ, Τ.Ε.

2η Oμάδα Γενικής Παιδείας

Δήλωση

Χρονοδιάγραμμα

 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΠΥΣΔΕ