ΠΥΣΔΕ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πράξη 25

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Λειτουργικά κενά και πλεονάσματα - Νέο

Λειτουργικά κενά και πλεονάσματα

Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ Καρδιτσας

Πράξη 21η ΠΥΣΔΕ 27-7-2015

Πράξη 20η ΠΥΣΔΕ 14-7-2015

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση, διάθεση ή βελτίωση.

Ενστάσεις επί των τοποθετήσεων μπορούν να υποβάλλονται από 15 έως 21 Ιουλίου 2015

Πράξη 19η ΠΥΣΔΕ

Απόφαση τοποθέτησης υποδιευθυντών και τομεαρχών σχολείων ΔΕ Καρδίτσας

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Καρδίτσας πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στις 30-06-2015 ημέρα Τρίτη στο γραφείο 16 στη ΔΔΕ Καρδίτσας. Επίσης οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να κάνουν χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (από 01-09-2015) παρακαλούνται να το δηλώσουν στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ μέχρι 30-06-2015.

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015 γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ

Τελικός πίνακας μορίων Διευθυντών Σχ.Μονάδων Καρδίτσας

Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΠΥΣΔΕ