ΠΥΣΔΕ

Απόφαση τοποθέτησης υποδιευθυντών και τομεαρχών σχολείων ΔΕ Καρδίτσας

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Καρδίτσας πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στις 30-06-2015 ημέρα Τρίτη στο γραφείο 16 στη ΔΔΕ Καρδίτσας. Επίσης οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να κάνουν χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (από 01-09-2015) παρακαλούνται να το δηλώσουν στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ μέχρι 30-06-2015.

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015 γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ

Τελικός πίνακας μορίων Διευθυντών Σχ.Μονάδων Καρδίτσας

Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 2015 - ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

Λειτουργικά κενά Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2015-16

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΚΕΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 2015

Πράξη ΠΥΣΔΕ 10/11-06-2015 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από διαθεσιμότητα

Ανακοινοποίηση Π.Π. 3η/23-3-15 ως προς τη διάθεση σεο ΕΚ

Πράξη ΠΥΣΔΕ 3/23-03-2015

Πράξη ΠΥΣΔΕ 2/03-03-2015

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 1/11-02-2015

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΠΥΣΔΕ