ΠΥΣΔΕ

ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 2015 - ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

Λειτουργικά κενά Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2015-16

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΚΕΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 2015

Πράξη ΠΥΣΔΕ 10/11-06-2015 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από διαθεσιμότητα

Ανακοινοποίηση Π.Π. 3η/23-3-15 ως προς τη διάθεση σεο ΕΚ

Πράξη ΠΥΣΔΕ 3/23-03-2015

Πράξη ΠΥΣΔΕ 2/03-03-2015

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 1/11-02-2015

Πράξη ΠΥΣΔΕ 24/03-12-2014

23η ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗ 21η 16-10-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗ 21η 16-10-2014

Πράξη 21η ΠΥΣΔΕ 16-10-2014

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 20/6-10-2014

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΠΥΣΔΕ