ΠΥΣΔΕ

ΠΡΑΞΗ 36η 13-11-2018

ΠΡΑΞΗ 35η 05-11-2018

ΠΡΑΞΗ 31η 10-10-2018

ΠΡΑΞΗ 29η 04-10-2018

ΠΡΑΞΗ 27η 24-09-2018

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 24η/11-09-2018

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 24/11-09-2018

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 23/07-09-2018

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 22η/30-07-2018

Υποβολή αιτήσεων για προσωρινή τοποθέτηση-συμπλήρωση ωραρίου

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν, να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης για συμπλήρωση ωραρίου ή είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ή προέρχονται από απόσπαση, από Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 μέχρι και τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ.
Επίσης καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν, να υποβάλουν αιτήσεις για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) της Δ/νσης από Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 μέχρι και την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ.

Πρόσκληση

Λειτουργικά κενά σχολείων Α' Ομάδας

Λειτουργικά κενά σχολείων Β' Ομάδας

Δήλωση προτίμησης για προσωρινή τοποθέτηση

Αίτηση διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου

Αίτηση απόσπασης από άλλο ΠΥΣΔΕ

Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

Αίτηση απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.

 

Πράξη 16η/25-5-2018

Πράξη 15η/22-5-2018

Πράξη 14η/14-5-2018

Πράξη 12η/4-5-2018

Πράξη 11η/2-5-2018

Διόρθωση οργανικών κενών - πλεονασμάτων για υπεραριθμίες.

Πίνακας Α

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΠΥΣΔΕ