αναπληρωτές

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας_ανακοινοποίηση

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

Κενά αναπληρωτών λόγω covid 19

Οι εκπαιδευτικοί που θα τοποθετηθούν στα κενά που προέκυψαν από άδειες εκπαιδευτικών λόγω covid 19 θα συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο καλύπτοντας λειτουργικές ανάγκες που υπάρχουν και σε άλλες σχολικές μονάδες εκτός αυτών που αναφέρονται στα ανώτερο κενά.

 Πίνακας κενών

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Κλάδων Μουσικής (ΠΕ79 και ΤΕ16) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης Μουσικών Σχολείων για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας

Κενά για δήλωση προτίμησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 6-10-2020

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Πρόσκληση

Έντυπα συμπλήρωσης αναπληρωτών 2020-21

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές οι οποίοι προσελήφθησαν  στην Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας όπως:

Άμεσα να συμπληρώσουν και αποστείλουν στo email  mail@dide.kar.sch.gr

  • το δελτίο απογραφής αναπληρωτή
  • το έντυπο (ατομικά στοιχεία αναπληρωτή)
  • την δήλωση τοποθέτησης σχολείου (εξαιρούνται όσοι προσελήφθησαν στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας) 

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά με την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας στο σχολείο τοποθέτησης ο Δ/ντής του οποίου και υποχρεούται να τα διαβιβάσει άμεσα στην Δ/θμια Εκπ/ση.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΔΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΔΕ

Απόφαση τοποθέτησης – διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

Έντυπα συμπλήρωσης αναπληρωτών

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2020-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2020_2021

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - αναπληρωτές