αναπληρωτές

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 21774/ΓΔ4/24-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΞΡ46ΜΤΛΗ-ΚΒΓ) απόφασης με θέμα:«Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021»

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021

Έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2020-2021

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες ΕΠΑ.Λ.

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες ΕΠΑ.Λ. της ΔΔΕ Καρδίτσας στο πλαίσιο της Πράξης: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, για το σχολικό έτος 2018-2019, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Απόφαση

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας_ανακοινοποίηση

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

Κενά αναπληρωτών λόγω covid 19

Οι εκπαιδευτικοί που θα τοποθετηθούν στα κενά που προέκυψαν από άδειες εκπαιδευτικών λόγω covid 19 θα συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο καλύπτοντας λειτουργικές ανάγκες που υπάρχουν και σε άλλες σχολικές μονάδες εκτός αυτών που αναφέρονται στα ανώτερο κενά.

 Πίνακας κενών

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Κλάδων Μουσικής (ΠΕ79 και ΤΕ16) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης Μουσικών Σχολείων για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας

Κενά για δήλωση προτίμησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 6-10-2020

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Πρόσκληση

Έντυπα συμπλήρωσης αναπληρωτών 2020-21

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές οι οποίοι προσελήφθησαν  στην Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας όπως:

Άμεσα να συμπληρώσουν και αποστείλουν στo email  mail@dide.kar.sch.gr

  • το δελτίο απογραφής αναπληρωτή
  • το έντυπο (ατομικά στοιχεία αναπληρωτή)
  • την δήλωση τοποθέτησης σχολείου (εξαιρούνται όσοι προσελήφθησαν στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας) 

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά με την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας στο σχολείο τοποθέτησης ο Δ/ντής του οποίου και υποχρεούται να τα διαβιβάσει άμεσα στην Δ/θμια Εκπ/ση.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΔΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΔΕ

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - αναπληρωτές