αναπληρωτές

Οδηγίες για υποψήφιους αναπληρωτές

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 οι αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Πριν από την υποβολή αίτησης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων (Γενικής Αγωγής, Μουσικών Σχολείων και Δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα https://opsyd.sch.gr, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Επισημαίνεται ότι για την ως άνω διαδικασία εγγραφής απαιτείται προσωπικός λογαριασμός πρόσβασης στο TAXISNET. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικούς κωδικούς TAXISNET θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την έκδοσή τους. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα εγχειρίδιο οδηγιών για την εγγραφή και σύνδεση του χρήστη. Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για την εξέλιξη της διαδικασίας με ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στην σελίδα του Ο.Π.ΣΥ.Δ..Γνωστοποιείται στους ενδιαφερομένους ότι οι επικαιροποιήσεις στοιχείων και φακέλων των υποψηφίων αναπληρωτών στο νέο σύστημα ΟΠΣΥΔ θα πραγματοποιούνται καθημερινά στα γραφεία 16 (2ος όροφος), 9 και 12 (1ος όροφος) κατά τις ώρες 09:00 - 12:00.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την ενισχυτική διδασκαλία

Νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016, ώρα14.00΄

Έναρξη υποβολής αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016

Καλούνται οι υποψήφιοι που επιθυμούν να απασχοληθούν στο πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016 και είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών γενικής παιδείας έτους 2015-2016 να υποβάλουν αίτηση σε μία (01) μόνο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 έως και την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14.00. Τα σχετικά έντυπα έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπ.Π.Ε.Θ. (www.minedu.gov.gr) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας: οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. (Διάκου 15, 1ος όροφος, Γρ.6)

Για την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, για την Αίτηση Υποψηφίων, για τον πίνακα θέσεων ανά Δ/θμια Εκπαίδευση (πίνακας ΣΚΕΔ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ) και για την Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ

Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας των κλάδων: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη σειρά κατάταξής τους και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr/

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ΕΑΕ σχολικού έτους 2015-2016

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο εδώ.

Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων ΕΕΠ και ΕΒΠ

Δείτε εδώ τους προσωρινούς πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων ΕΕΠ και ΕΒΠ 2015-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις σε διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών, από τη Δευτέρα 28-09-2015 έως και την Τρίτη 29-09-2015, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Μανδηλαρά 23, 2ος όροφος - Πρωτόκολλο) ή μέσω email (mail@thess.pde.sch.gr) ή Fax (2410 539219).

 

 

Ενστάσεις επί των πινάκων αναπληρωτών 2015-2016

Αναρτήθηκαν οι πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2015-2016 στην ιστοσελίδα: http://e-aitisi.sch.gr

Από Τετάρτη 16-9-2015 έως Παρασκευή 18-9-2015 οι ενστάσεις επί των πινάκων αναπληρωτών.

Εγκύκλιος

Αναπληρωτές για Π. Π. σχολεία

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο.

Αιτήσεις Αναπληρωτών

Από 3-9-2015 έως 11-9-2015 οι αιτήσεις αναπληρωτών (νέες αιτήσεις και επικαιροποίηση των παλαιών).

Δελτίο τύπου

Δελτίο Τύπου σχετικά με την υποβολή αιτήσεων αναπληρωτών - ωρομισθίων

Εγκύκλιος για την πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής

Οι αιτήσεις των αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής Θα υποβάλλονται από 13-8-2015 έως 21-8-2015.

Εγκύκλιος

Αίτηση

Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων από προσωρινούς αναπληρωτές στο 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα

Εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών σχ.έτους 2015-2016

Από 27-7-2015 έως 7-8-2015 οι αιτήσεις των αναπληρωτών. 

Πληροφορίες: ΔΔΕ Καρδίτσας, Διάκου 15, Γρ.16 και Γρ.12, Τηλ: 2441080306,7,8,9 και 2441080317,19

Εγκύκλιος

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΔΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Εγκύκλιος για πρόσληψη προσωπικού σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

Νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου ? Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων ? Ά.Π. 1, 2», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Εγκύκλιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Π.Δ.Σ. ΣΤΑ ΕΠΑΛ 2014-15

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - αναπληρωτές