αποσπάσεις

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Τομέα Παιδείας

Υποβολή ενστάσεων επί των αποσπάσεων

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής στο ΟΠΣΥΔ έως και την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου ενστάσεων αιτήσεων απόσπασης, ανακλήσεων απόσπασης και νέων αιτήσεων απόσπασης και επανεξετάσεων αιτήσεων απόσπασης.

Εγκύκλιος

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ,ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Υποβολή ενστάσεων, επανεξετάσεων, ανακλήσεων αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-17.

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 67505/Ε1/20.04.2016 εγκύκλιο αποσπάσεων, δίνεται η δυνατότητα υποβολής στο ΟΠΣΥΔ έως και την Τετάρτη, 17 Αυγούστου :

Ενστάσεων και επανεξετάσεων,ανακλήσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Για πληροφορίες πατήστε εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Για πληροφορίες πατήστε εδώ:

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. και θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία ξένης ή μητρικής γλώσσας εκτός της ελληνικής στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχ. έτη 2016-17 και 2017-18

Αποσπάσεις σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχ.έτος 2016-2017

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 1-6-2016 έως 10-6-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΔΕΠΠΣ: depps.minedu.gov.gr

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό για το σχ. έτος 2016-2017

Αποδέσμευση εκπαιδευτικών που έχουν αποσπαστεί σε άλλα ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ

Από τη ΔΔΕ Καρδίτσας ανακοινώνεται ότι αποδεσμεύονται όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί σε άλλα ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ.

Αποδέσμευση εκπαιδευτικών με απόσπαση

Η υπηρεσία μας αποδεσμεύει τους εκπαιδευτικούς του νομού μας που πήραν απόσπαση για άλλους νομούς, πλήν των εκπαιδευτικών ΠΕ07 (Γερμανικών) και ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών).

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - αποσπάσεις