αποσπάσεις

Πίνακες κατάταξεις για απόσπαση στο εξωτερικό

Δείτε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων και τον προσωρινό πίνακα απορριπτέων υποψηφίων, βάσει της διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, για το σχολ. έτος 2014-15

Πρόσκληση για απόσπαση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

Δείτε το έγγραφο της πρόσκλησης.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - αποσπάσεις