διοικητικά

Αναστολή λειτουργίας ΕΕΕΕΚ Σοφάδων

Η απόφαση αναστολής ΕΔΩ.

 

Μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Τομέα Παιδείας

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδων/ειδικοτήτων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12.01(.02), ΠΕ13, ΠΕ14.01 (.06), ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34 και ΠΕ60, που είναι εγγεγραμμένοι στους οικείους οριστικούς πίνακες διοριστέων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ 2008, εφόσον δεν έχουν ήδη διοριστεί σε εφαρμογή ειδικών διατάξεων (βλ. ενδεικτικά τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 4 του ν. 4250/2014), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση περιοχών προτίμησης για διορισμό, προκειμένου να καλυφθούν οι αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από την Τετάρτη 16 έως και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016.

Εγκύκλιος

Πρόσκληση για διάθεση στην Πρωτοβάθμια

Η πρόσκληση αφορά τους κλάδους ΠΕ05, ΠΕ19, ΠΕ20

Πρόσκληση

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιουλίου 2016

Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις διευθυντών ΣΔΕ και ΔΙΕΚ

Αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τις θέσεις διευθυντών ΣΔΕ και ΔΙΕΚ.

Εγκύκλιος ΣΔΕ

Εγκύκλιος ΔΙΕΚ

Αιτήσεις παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Διευθυντή στο 1ο Λύκειο Καρδίτσας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Προισταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Πίνακες με στοιχεία και μονάδες Μετάθεσης Εκπαιδευτικών 2015-2016

Ψηφοφορία για την επιλογή διεθυντών εκπαίδευσης

Εκλογές Δ/ντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκλογές 8/1/2016.

Πίνακας εκλογέων 

ΝΕΟ υπόδειγμα αίτησης υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Η ΠΔΕ Θεσσαλίας υποδεικνύει νέο πρότυπο αίτησης υποψηφίων Δ/ντών Εκπαίδευσης.

Αίτηση

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - διοικητικά