Σχολικές εκδρομές

Εδώ αναρτώνται οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις σχολικές εκδρομές του νομού Καρδίτσας . H καταχώρηση γίνεται με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων με βάση τις οδηγίες που έχουν.
Στο ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06.03.2017 στο άρθρο 13, §4 «Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων»

Εκδρομές

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη του 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας στη Λάρισα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη του 4ου Γυμνασίου Καρδίτσας στο Δίστομο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Σοφάδων στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη του 4ου Γυμνασίου Καρδίτσας στη Ρεντίνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αθήνα του 4ου ΓΕΛ Καρδίτσας

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (4/4/2017)

Νέα Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη του 7ου Γυμνασίου Καρδίτσας στο Ναύπλιο

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Σχολικές εκδρομές