Σχολικές εκδρομές

Εδώ αναρτώνται οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις σχολικές εκδρομές του νομού Καρδίτσας . H καταχώρηση γίνεται με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων με βάση τις οδηγίες που έχουν.
Στο ΦΕΚ 2769/02.12.2011 στο άρθρο 14 § 4 «Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Λυκείου Καρδίτσας στην Πάτμο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη του 5ου Λυκείου Καρδίτσας στην Κέρκυρα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου ΛΤ Μαγούλας στο Βόλο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Λεονταρίου στα Μετέωρα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Σοφάδων στο Βόλο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Μουζακίου στην Επίδαυρο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκδρομή του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη του 5ου Λυκείου Καρδίτσας σε Ναύπλιο και Ολυμπία-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής προσφορών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη του Λυκείου Μουζακίου στο Ναύπλιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη του 5ου Λυκείου Καρδίτσας σε Ναύπλιο και Ολυμπία

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Ανακοινοποίηση ως προς το όνομα του υπογράφοντα)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη του Λυκείου Λεονταρίου στην Πάτρα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη του Λυκείου Σοφάδων στη Λάρισα

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Σχολικές εκδρομές