Σχολικές εκδρομές

Εδώ αναρτώνται οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις σχολικές εκδρομές του νομού Καρδίτσας . H καταχώρηση γίνεται με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων με βάση τις οδηγίες που έχουν.
Στο ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06.03.2017 στο άρθρο 13, §4 «Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων»

Εκδρομές

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΚΠΕ ΠΟΡΟΪΩΝ ΣΕΡΡΩΝ_Γυμνάσιο Προαστίου

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και της Υπουργού και Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίσθηκε η προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος (Αριθ. Πρωτ. Δ1α./ΓΠ.οικ./28-2-2020, Υπουργείο Υγείας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής επίσκεψης- εκδρομής στο Ναύπλιο.-Γυμν.-Λ.Τ. Μητρόπολης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διήμερης σχολικής εκδρομής - 1ο Γυμνάσιο Μουζακίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο εξωτερικό - Μουσικό Γυμνάσιο Καρδίτσας – Λυκειακές Τάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση σχολικής επίσκεψης- εκδρομής στο Ναύπλιο - ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Λ.Τ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διήμερης εκδρομής στην Πελοπόννησο – 4o Γ/σιο Καρδίτσας

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Α’ Τάξης στη Λευκάδα- 3ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ναύπλιο- 1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναύπλιο - ΓΕΛ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο εξωτερικό - Μουσικό Γυμνάσιο Καρδίτσας – Λυκειακές Τάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ΄ Γυμνασίου στη Σπάρτη_Μονεμβασιά - 2ο Γ/σιο Καρδίτσας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Μύκονο-2ο ΕΠΑ.Λ Καρδίτσας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης της Α΄Λυκείου στην Ξάνθη-5ο ΓΕΛ Καρδίτσας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Β΄ Γυμνασίου σε Ναύπλιο-Μυκήνες-Ύδρα-Σπέτσες-Επίδαυρο– 2ο Γ/σιο Καρδίτσας

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Σχολικές εκδρομές