Σχολικές εκδρομές

Εδώ αναρτώνται οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις σχολικές εκδρομές του νομού Καρδίτσας . H καταχώρηση γίνεται με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων με βάση τις οδηγίες που έχουν.
Στο ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06.03.2017 στο άρθρο 13, §4 «Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων»

Εκδρομές

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας στο Ναύπλιο

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του ΓΕΛ Παλαμά στην Κέρκυρα

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του Γυμνασίου Μουζακίου στην Αθήνα - Ανακοινοποίηση ως προς την ημερομηνία υποβολής

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας στα Τρίκαλα

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του Μουσικού Γυμνασίου στην Αθήνα

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 4ου ΓΕΛ Καρδίτσας στη ΣΜΥ

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του Γυμνασίου Μουζακίου στην Αθήνα

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 5ου ΓΕΛ Καρδίτσας στην Πελοπόννησο

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του ΓΕΛ Λεονταρίου στη Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του ΓΕΛ Μουζακίου στην Κρήτη

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 1ου ΓΕΛ Καρδίτσας στη Θεσσαλονίκη -Ξάνθη

Εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου - Λυκείου Σοφάδων στο εξωτερικό

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 4ου ΓΕΛ Καρδίτσας στη Θεσσαλονίκη - Επαναπροκήρυξη

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 4ου Γυμνασίου Καρδίτσας στην Αθήνα

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 7ου Γυμνασίου Καρδίτσας στην Ξάνθη

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Σχολικές εκδρομές